پیچیدگی ها و نوع حرکت آسانسور باعث شده است که برخی از افراد به دلیل نبود آگاهی و اطلاع کافی درباره نحوه کارکرد سیستم آسانسور، در مورد کارکرد صحیح سیستم آسانسور، فکرهای نادرست داشته و دچار ترس و استرس شوند!

در این مقاله، به برخی از باورهای غلط و اشتباه افراد را در مورد سیستم آسانسور پرداخته و البته پاسخ های صحیح و منطقی به این باورها را مورد بررسی قرار می دهیم.

elevator panic

1. برخی فکر می کنند، اگر آسانسور بین طبقات گیر کند، با خطر سقوط مواجه هستند و باید بکوشند هرچه سریع تر از آسانسور خارج شوند.

 اما در حقیقت کابین آسانسور مانند اتاق امن، طراحی شده است و امن ترین مکان، داخل خود کابین آسانسور است بنابر این اما توصیه اکید ما این است که به هیچ وجه دست به چنین اقدامی نزنید. زنگ خطر را به صدا در آورید و منتظر کمک بمانید. فقط با کمک تیم نجات متخصص، از آسانسور خارج شوید.

2. فشردن پیاپی دکمه فراخوانی، باعث می شود آسانسور زودتر در آن طبقه بایستد. 

اما در حقیقت دکمه فراخوانی، تنها یک مرتبه عمل می کند و فشردن مجدد این دکمه تاثیری در زودتر رسیدن آسانسور نخواهد داشت!

3. برخی فکر می کنند آسانسوری که بیش از ظرفیت مجاز سوارش شده باشند، سقوط خواهد کرد.

اما در حقیقت چنین نیست و معمولاً آسانسوری که اضافه بار داشته باشد، شروع به حرکت نمی کند بلکه تا زمان خروج افرادی که بیش از حد مجاز سوار شده اند، درهای آسانسور باز می مانند و زنگ هشدار سیستم هم احتمالاً در طی این مدت صدا خواهد کرد.

4. بسیاری از مردم فکر می کنند، آسانسورها تنها با یک کابل فولادی نگه داشته شده اند که اگر پاره شود، کابین در چاه آسانسور سقوط خواهد کرد. 

اما در حقیقت آسانسورها با چندین کابل فولادی موازی مهار می شوند که هر یک از این کابل ها به تنهایی می تواند وزن یک کابین آسانسور کاملاً پر از مسافر را تحمل کند.

5. برخی مردم گمان می کنند، درب های طبقات در حالی که آسانسور هنوز به آن طبقه نرسیده است، ممکن است باز شوند.

اما در حقیقت کابین آسانسور فرآیند باز شدن درب های ورودی طبقات را کنتـرل می کند.اگر کابین به طبقه مورد نظر نرسیده باشد، دربها نمی توانند باز شوند، زیـرا فرآیند باز شدن دربها تنها در صورتی به کار می افتد که آسانسور در طبقه فرا خوانده شده، توقف کند.

6. فشردن دکمه “بستن شدن در” باعث می شود درها سریع تر بسته شوند.

اما در حقیقت شاید این کار باعث شود درها زودتر بسته شوند،‌ اما در سرعت بسته شدن خود درها تاثیری ندارد.اگر زنگ هشدار به صدا درآید، ممکن است درها آهسته تر بستـه شوند، در این صورت هرچه سریع تر از کابین آسانسور خارج شوید.

7. ممکن است این احساس برای بعضی از افراد پیش آمده باشد که سوار آسانسوری شده اند که چند طبقه ای سقوط کرده است.

اما در حقیقت دلیل چنین احساسی به روشنی مشخص نیست.متخصصان آسانسور گمان می کنند این احساس ممکن است در اثر یکی از این شرایط برای افراد درون آسانسور پیش آمده باشد:1- سوار آسانسوری شده اند که در جهتی خلاف آن چه انتظار داشته اند به حرکت درآمده است.2- مشاهده کرده اند چراغ های نشانگر طبقات آسانسور به سرعت تغییر می کرده و این امر باعث احساس سقوط آسانسور در آنها شده است.

8. در هر لحظه احتمال دارد سرعت آسانسور افزایش یابد و به درون چاه آسانسور سقوط کند.

اما در حقیقت سیستم‌های ایمنی بسیاری برای کنترل سرعت آسانسور در نظر گرفته شده است. حتی ترمز ایمنی آسانسور به گونه‌ای در سیستم آسانسور تعبیه شده است که در صورت عبور سرعت آسانسور از میزان نامی آن به سرعت موتور آسانسور و کابین آسانسور را متوقف خواهند شد و کل سیستم آسانسور از حرکت باز خواهد ایستاد.

9. کف کابین آسانسور با افزایش وزن ممکن است سوراخ شود و افراد به درون چاهک آسانسور سقوط کنند.

اما در حقیقت سینی کف کابین آسانسور به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شود که تحمل فشار و بارهای بالایی را خواهد داشت. در ساخت کابین آسانسور از جدیدترین تکنولوژی‌ها استفاده می‌شود. همچنین در هر مرحله از ساخت کابین آسانسور، نظارت و کنترل‌هایی برای سنجش کیفیت و کارآمدی آن صورت می‌گیرد. پس هرگز کف کابین آسانسور با افزایش ظرفیت سوراخ نخواهد شد.

10. در صورت پاره شدن انواع سیم بکسل آسانسور، آسانسور سقوط خواهد کرد.

اما در حقیقت کابین توسط چندین سیم بکسل مهار شده که در صورت پاره شدن هرکدام مابقی سیم بکسل‌ها بدون تحمل فشار اضافی، کابین آسانسور را در چاه آسانسور نگه خواهند داشت.

11. اگر کابین بین طبقات گیر کند، ممکن است با کمبود اکسیژن مواجه شود.

اما در حقیقت کابین های آسانسور به خوبی تهویه می شوند. استانداردهای بین المللی برای تهویه وجود دارد که باید رعایت شود تا هوا آزادانه به داخل و خارج حرکت کند. برخی آسانسورها مجهز به تهویه مطبوع نیز هستند.

12. فرار از داخل کابین آسانسور به داخل چاهک از طریق دریچه ایمنی امکان پذیر است!

اما در حقیقت دریچه ها یا درهایی برای حفظ امنیت وجود دارند، اما اکثر آنها را فقط می توان از بیرون توسط متخصصان امداد و نجات آموزش دیده باز کرد. افراد هرگز نباید از آنها استفاده کنند. بنابراین، اگر در آسانسور گرفتار شوید، ایمن‌ترین کار این است که در جای خود بمانید و آژیر خطر را به صدا درآورید و منتظر بمانید