سبک زندگی ما با وجود آسانسور تغییر چشمگیری کرده است و به دنبال آن نیاز برای استفاده بهینه از این وسیله کاربردی ضروری به نظر می رسد. مهمترین رابط بین آسانسور و کاربر، کلیدهای آسانسور هستند. با اینکه برخی علائم روی این کلیدها مثل شماره طبقات،کاملا واضح هستند اما برخی دیگر از علائم گویایی کافی را ندارد و بنابراین ممکن است کاربر نتواند در مواقع ضروری از آنها استفاده کند. بنابراین آشنایی با این علائم به استفاده بهتر و راحت تر از آسانسور، کمک خواهد کرد.elevator buttons

شاخص طبقات

شاخص طبقات معرف طبقات می باشند که با عدد و حروف نمایش داده می شوند و باید با اعداد و حروفی که نمایشگر پنل نشان می دهد مطابقت داشته باشند.

شاخص طبقات

طبقه همکف G/GF (Ground Floor)

معمولاً در کشورهای اروپایی به جای G  از 0 استفاده می کنند. طبق استاندارد EN81-70 مجموعه استانداردی برای طبقه همکف وجود دارد که ملزم می کند کلید این طبقه متفاوت و با نور و یا رینگ سبز باشد تا نشان دهنده طبقه خروج باشد.در برخی کشورهای آمریکایی به جای رنگ سبز از علامت ستاره کنار G استفاده می کنند که به معنای خروجی اصلی و یا لابی می باشد.

در برخی از آسانسور ها دکمه G مشاهده نمی‌شود، که در این آسانسور ها، دکمه طبقه همکف را با نمادهای استاندارد مخصوص در هر کشور بسته به زبان مادری از مخفف حرف خروج استفاده می کنند:

فرانسه Rez-de-Chaussée) RC) - هلندBegane Grond) BG)  - سوئد Bottenvåning) BV)  - اندونزی Dasar/lantai dasar) D) -  آلمان Erdgeschoss) E)  - اسپانیا Planta Baja) PB) - ایتالیا Piano Terra) PT)  -  دانمارک Stuen) S)  - برزیل Térreo) T)  - فنلاند Pohjakerros) P,PK)  - یونان ισόγειο) ι)  - مجارستان Földszint) F)  

طبقه همکف

لابی (Lobby) L/LB

شاخص L یا LB مخفف کلمه Lobby   ( به معنی لابی)  و یا Level (به معنی طبقه) می باشد که در صورت استفاده از شاخص L به معنی طبقه سایر طبقاتL1, L2, L3 , …. نشان داده می شوند ولی به طور معمول از شاخص L به جهت طبقه ای که لابی قرار دارد استفاده می شود.

در موارد معدودی نیز شاخص LL که مخفف کلمه  Lower Level یا Lower Lobby است برای نشان دادن طبقه پایین لابی یا طبقه زیر به کار می‌رود.

شاخص UL در میان دکمه های آسانسور، مخفف کلمه Upper Lobby یا Upper Level به معنای طبقه بالای لابی و یا طبقه بالا است.

شاخص ML نیز یکی دیگر از دکمه های مرتبط با لابی است که خلاصه شده عبارت Main Lobby یه معنای لابی اصلی است.

لابی

پشت بام (Roof) R

معمولاً پشت بام را با شاخص R که برگرفته از کلمه Roof  است نشان می دهند. همچنین از شاخص RG مخفف Roof Garden روف گاردن هم استفاده می کنند ولی به طور معمول شاخص مورد استفاده R می باشد.

R button

طبقات با اعداد منفی

به طبقاتی اطلاق می شوند که در زیر طبقه همکف قرار می گیرند. گاهی طبقه منفی جایگزینی برای شاخص زیر زمین (B) و یا پارکینگ (P) می باشد.

طبقات منفی

این طبقات در برخی آسانسور ها با علامت Basement) B) نمایش داده می‌شوند. در این شرایط کلید B1 معرف طبقه منفی یک است (اولین زیر زمین) و کلید B2 به مفهوم طبقه منفی دو است (دومین زیر زمین) و به همین ترتیب زیر زمین‌های متعدد که در حکم طبقات منفی هستند با ترکیبی از اعداد و حرف B نشان داده می‌شوند.basement

نیم طبقه (Mezzanine) M/MZ

شاخص M یا MZ مخفف کلمه Mezzanine به معنای نیم طبقه می باشد. طبقه ای که بین دو طبقه اصلی قرار می گیرد نیم طبقه نام دارد.

نیم طبقه

پارکینگ (Parking) P

شاخص P مخفف کلمه Parking به معنی پارکینگ می باشد. اکثراً در ساختمان ها از شاخص P  برای پارکینگ استفاده می شود یعنی طبقه ای که ماشین ها در آن پارک می گردند. اگر ساختمانی دارای چند طبقه پارکینگ باشد با P1، P2 ،  P3 و … نشان می دهند. در کشورهای آمریکایی ممکن است از شاخص CP که مخفف Car Park به معنی پارکینگ می باشد استفاده می کنند.

در موارد خاصی که ساختمان دارای استخر باشد دکمه P به معنای Pool مورد استفاده قرار می‌گیرد و نشان دهنده طبقه‌ای است که استخر در آن قرار دارد. در برخی موارد دکمه P به عنوان مخفف کلمه Podium به معنای لژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و منظور از آن لژ نمایش در سالن‌های نمایش است و یا ساختمان‌هایی که لژ در آن‌ها و در طبقه بالای همکف وجود دارد.

parking

در ادامه سایر شاخص های غیر عددی که برای نامگذاری طبقات استفاده می شوند، آورده شده است.

شاخص A مخفف کلمه Additional به معنای اضافی می باشد. بطور کلی این حرف خیلی رایج نیست اما در برخی ساختمان ها که دارای طبقات منشعب هستند استفاده می شود. همچنین در برخی کشورها که بعضی اعداد را نحس می دانند مثل چین که عدد 4 را نحس می داند از این حرف استفاده می کنند.

شاخص C مخفف کلمه Concourse  به معنی محل اجتماع می باشد که معمولاً در برخی از سالن های قطار و یا عرشه های دو طبقه استفاده می گردد.

شاخص D مخفف کلمه Deck به معنی عرشه می باشد. گاهی جایگزینی برای Podium لژ و یا Footbridge پل عابر پیاده (که در ایستگاه قطار وجود دارد) مورد استفاده است.

شاخص F/FB مخفف کلمه Footbridge به معنای پل عابر پیاده است ، به جهت تشخیص سریع در ایستگاه های مترو یا قطار مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص H مخفف کلمه Helipad به معنی هلیپاد یعنی محل نشست هلیپاد می باشد.

شاخص PH مخفف کلمه Penthouse به معنی پنت هاوس می باشد.

شاخص S/SL مخفف Street Level به معنی طبقه خیابان می باشد که معمولاً در ایستگاه قطار، مترو مورد استفاده قرار می گیرد.یا در ساختمان های اسپا که برگرفته از Stand for Spa می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص T مخفف Terrace به معنی تراس یا بالکن می باشد. همچنین گاهی در آسانسورهایی که برای ایستگاه های قطار یا مترو از شاخص T مخفف Transfer to Railway Station به معنی انتقال به ایستگاه قطار استفاده می کنند.