آسانسور وسیله ایست که تقریبا توسط همه افراد برای جابجایی مورد استفاده قرار میگیرد. روشنایی این وسیله باید در سه بخش تامین گردد. این سه بخش عبارتند از موتور خانه که محل قرارگیری موتور و ترمز و تابلو کنترل آسانسور و تابلو فرمان برق است، چاه یا چاله آسانسورکه ادوات آسانسور درون آن جاسازی می شوند و چاهک که در پایین ترین محل چاه برای نصب بافر(ضربه گیر) ها تعبیه شده است.

در ادامه به بررسی روشنایی این بخش ها بطور جداگانه می پردازیم.

روشنایی چاه و چاهک آسانسور

روشنایی چاه آسانسور که شامل چاهک هم می‌باشد با تعدادی چراغ تونلی با لامپ التهابی 100 وات در یک مسیر عمودی در یک دیواره چاه که مجاور درب طبقات و وزنه تعادل نیست نصب و با کلید‌هایی از دو نقطه (چاهک و موتور خانه) که قابلیت روشن و خاموش شدن را دارد اجرا می‌شود.چراغ تونلی

طبق مقرارت ملی ساختمان مبحث 15 چراغ روشنایی از ارتفاع نیم متری زیر سقف چاهک (سقفی که موتور آسانسور روی آن قرار دارد) شروع می شود و به فاصله هر 7 متر یک چراغ نصب می شود تا وقتی که به چاله برسید، یک عدد چراغ روشنایی دیگر هم نیم متر مانده به کف آخرین چراغ نصب می شود.همه این چراغ‌ ها با هم قابل روشن و خاموش شدن هستند.  اما توصیه می‌شود در هر طبقه سه و نیم متری یک عدد چراغ نصب شود.

یک پریز برق هم کنار آن قرار می دهند این پریز برای سرویس بازبینی ماهیانه به کار می آید که نصب آن لازم و ضروری است.

روشنایی موتورخانه

برای روشنایی اتاق موتورخانه هم کابل کشی هایی انجام می شود. تعداد چراغ های روشنایی موتورخانه به مساحت محیط بستگی دارد، 1 یا حداکثر 2 چراغ دیواری یا سقفی و یک کلید 1 پل در کنار در ورودی موتورخانه نصب می شود تا روشنایی آن جا را تامین کند.

سیم کشی مربوط به روشنایی موتورخانه و چاله آسانسور و پریز برق داخل چاله باید جدا از سایر تجهیزات باشد تا با قطع کلید 3 فاز اصلی موتورخانه برق چراغ ها و پریز ها قطع نشود.

برای همه چراغ ها در چاله آسانسور و موتورخانه باید از 3 رشته سیم با نمره 1.5 استفاده شود که این سه رشته شامل فاز، نول و ارت می باشد.

مدار تغذیه سیستم روشنایی موتور خانه و چاه باید طوری در نظر گرفته شود که در صورت قطع مدار تغذیه آسانسور به منظور تعمیرات احتمالی، همچنان مدار برق روشنایی پایدار بماند. روشنایی موتور خانه 200 لوکس می‌باشد و وجود حداقل یک پریز در آن الزامی است. حداقل روشنایی داخلی کابین و دکمه‌های کنترلی آن به طور دائم 50 لوکس می‌باشد و روشنایی پیشنهادی داخل کابین 150 لوکس می‌باشد. فیوز تغذیه روشنایی 10 آمپر نوع B می‌باشد.

موتورخانه آسانسور
روشنایی کابین

داخل کابین سه نوع روشنایی الزامی است:

  • روشنایی دائمی داخل کابین با حداقل چراغ و از نوع کم مصرف یا ال‌ ای دی که شبانه روزی روشن بوده و از برق شهری استفاده می‌کنند.(حداقل 50 لوکس)
  • روشنایی تایمردار که توسط سویچ روی درب تحریک و بعد از باز شدن درب کابین، کلیـه چراغ‌های داخل آن با برق شهر روشن می‌ شوند ولی بعد از خروج از کابین و بسته شدن درب بعد از زمان کوتاهی خودکار خاموش می‌شوند. (150 لوکس)
  • روشنایی ایمنی که در نبود برق شهری ، یک عدد چراغ 12 ولتی (ترجیحا ال ‌ای دی) با استفاده از باتری قابل شارژ موجود در داخل تابلوی فرمان برای داشتن حداقل روشنایی به مدت حدود دو ساعت روشن شده و بلافاصله پس از وصل برق مجدداً خاموش می‌شود.(2 تا 10 لوکس)
    این چراغ ایمنی روی یکی از تکمه‌های پنل طبقات داخل کابین که بدون شماره بوده و حالت تلقی دارد نصب است.

روشنایی کابین آسانسورروشن بودن داخل کابین به طور دائم ، چه در هنگام حرکت و چه وقتی در باز است، الزامی است.