سیل های گروه صنعتی کهکشان سیستم رو، به سه گروه زیر تقسیم میشوند و در طراحی آنها، تمامی فاکتورهای استاتیکی و مکانیکی در نظر گرفته شده است.

  • تک شیار مخصوص درب های سانترال
  • دو شیار مخصوص درب های دو پانل
  • سه شیار مخصوص درب های سه پانل

سیل آلومنیومی KSR

نکته 1 . پروفیل آلومینیومی سیل آسانسور در اندازه های مختلف تولید میشود.

نکته 2 . سیل آلومینومی آسانسور در بالا و پایین درب آسانسور استفاده می شود.

نکته 3 . سیل آسانسور آلومینیومی به صورت خام و آنادایز شده تولید می شود.