جک آسانسور هیدرولیکی یکی از مهم ترین اجزای اصلی این نوع آسانسور می باشد.در واقع این جک ها هستند که نیروی هیدرولیک یا سیال روغن را به نیروی مکانیکی تبدیل می کنند.

اجزاء جک آسانسور هیدرولیکی

جک هیدرولیک آسانسور از یک سیلندر و پیستون تشکیل شده است. سیلندر محفظه ای است محکم و مقاوم که قسمت بیرونی آن باید در برابر خوردگی و رطوبت و فشار های وارده محکم و مقاوم باشد و قسمت درونی آن صاف و صیقلی باشد که پیستون درون آن به راحتی حرکت کند. برای آسانسورهای با ظرفیت 30 تن از جک مستقیم استفاده می شود و برای ظرفیت بیش از 30 تن از جک های غیر مستقیم و چند مرحله ای (stage).طول هر مرحله هفت متر می باشد و تا ارتفاع حداکثر 28 متر می توان از آن ها استفاده کرد.


جک آسانسور هیدرولیکی مستقیم

این جک ها یک به یک (1:1)  هستند و یعنی به ازای یک متر باز شدن جک ، کابین 1 متر جا به جا می شود و سرعت حرکت کابین آسانسور و سرعت حرکت جک نیز برابر خواهد بود. جک هیدرولیک آسانسور مستقیم به یوک کابین متصل اند و دارای سیستم ها کناری و یا مرکزی می باشند.

جک مستقیم از زیر :

  • تک مرحله ای (یک تکه – دو تکه)
  • دو مرحله ای (تلسکوپی)
  • سه مرحله ای (تلسکوپی)

جک مستقیم از کنار :

  • تک مرحله ای (یک تکه – دو تکه)
  • دو مرحله ای (تلسکوپی)
  • سه مرحله ای (تلسکوپی)

طریقه نصب جک آسانسور هیدرولیکی با عملکرد مستقیم

جهت نصب جک مستقیم، تنها  لازم است که در کف چاهک به عمق طول جک یک چاه برای قرار دادن جک هیدرولیک درون آن حفر شود. جک هیدرولیک مستقیم به کابین متصل می شود . در این روش محل قرارگیری جک بسیار مهم است زیرا وزنه تعادل یا جک کنار کابین آسانسور قرار نمی گیرند .

مزایـــا

  • این روش مزایای قابل توجهــی برای آسانسورهای سنگین یا حجیم مانند آسانسورهای خودرو بر و باری پیش رو قرار می‏ دهد. مهمتریـن امتیـاز آن، استقرار جک در مرکز ثقل کابین است. در این مدل ریل‏ ها‏ به صورت راهنما عمل کرده و فشار کمتری متحمل می‏ شوند.
  • در مدل جک مستقیم مرکزی، سیم بکسل‏ ها‏ وجود ندارند و جک مستقیم به یوک کابین متصل می شود، بنابراین در این سیستم به پاراشوت نیازی نیست. همچنین در آسانسورهای پانورامیک (نما دار) به دلیل حذف سیم بکسل ها، وزنه های تعادل و متعلقات آنها، می‏ توان وجوه و قسمت‏ ها‏ی بیشتری از کابین را به صورت شیشه ای و نمادار طراحی کرد که به زیبایی نمای آسانسور کمک می‏ کند.این مدل، بیشترین کاربـرد را در آسانسورهای خودروبر، آسانسورهای باری سنگین و آسانسورهای لوکس شیشه ای دارد.

معایب

از معایب این سیستم این است که اگر نتوان چاهی حفر کرد، از این روش نمی توان استفاده کرد. زیرا باید حفره ای به ارتفاع حدودا برابر کورس جک، در زیر کابین ایجاد شود تا پوسته جک (سیلندر) درون آن قرارگیرد. این حفره باید نسبت به نفوذ آب و رطوبت ایزولـه باشد.