کمان مکانیکی KSR محصول دیگری از مجموعه کهکشان سیستم رو می باشد که در ادامه ویژگی های آن را ذکر می کنیم.

ویژگی های کمان مکانیکی KSR

  • با توجه به تیغه قابل تنظیم کمان مکانیکـی  KSR، می توان از این کمان در کابین های بلند استفاده کرد.
  • اخذ گواهی کاربرد علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1395 و تأسیس آزمایشگاه درون سازمانی منطبق با  استاندارد ملی ایران
  • بهینه سازی مقاطع آلومینیومی پس از تحلیل نقاط بحرانی، رفتار و تغییر شکل پلاستیک آنها به روش المان های محدود (FEM)