10- برج تست سولا (Solae tower )

ساخت برج تست آسانسور سولا با 173 متر ارتفاع در سال 2007 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور سولا واقع در شهر اینوازای، ژاپن توسط کمپانی آسانسور میتسوبیشی صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور سولا تا سال 2009 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون دهمین برج تست بلند آسانسور جهان است.

                                            10- برج تست سولا (Solae tower )

9- برج تست شیندلر (Schindler Test Tower)


9- برج تست شیندلر (Schindler Test Tower)شیندلر با 200 متر ارتفاع در سال 2017 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور شیندلر واقع در شهر شانگهای، چین توسط کمپانی آسانسور شیندلر صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور شیندلر نهمین برج تست بلند آسانسور جهان است.

8-برج اسان (Asan Tower)

ساخت برج تست آسانسور اسان با 205 متر ارتفاع در سال 2009 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور اسان واقع در شهر اینچون، کره جنوبی توسط کمپانی آسانسور هیوندای صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور اسان تا سال 2010 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون هشتمین برج تست بلند آسانسور جهان است. 

8-برج اسان (Asan Tower)

7-برج جی 1 (G1 Tower)

7-برج جی 1 (G1 Tower)

ساخت برج تست آسانسور جی1 با 213 متر ارتفاع در سال 2010 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور جی1 واقع در شهر ایباراکی، ژاپن توسط کمپانی آسانسور هیتاچی صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور جی1 تا سال 2015 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون هفتمین برج تست بلند آسانسور جهان است.

6-برج تست کانه (Kone Test Tower) 

6-برج تست کانه (Kone Test Tower)


ساخت برج تست آسانسور کانه با 235 متر ارتفاع در سال 2015 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور کانه واقع در شهر جیانگ‌سو، چین توسط کمپانی آسانسور کانه صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور کانه تا سال 2016 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون ششمین برج تست بلند آسانسور جهان است.

5-برج تست نوآوری تی‌کی (TK Innovation Test Tower)

         تا سال 2016 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون ششمین برج تست بلند آسانسور جهان است.  5-برج تست نوآوری تی‌کی (TK Innovation Test Tower)

تا سال 2016 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون ششمین برج تست بلند آسانسور جهان است.  5-برج تست نوآوری تی‌کی (TK Innovation Test Tower)تا سال 2016 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون ششمین برج تست بلند آسانسور جهان است.  5-برج تست نوآوری تی‌کی (TK Innovation Test Tower)

ساخت برج تست نوآوری آسانسور تی‌کی با 245 متر ارتفاع در سال 2017 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست نوآوری آسانسور تی‌کی واقع در شهر روتوین، آلمان توسط کمپانی آسانسور تیسن‌کروپ صورت گرفته‌است، برج تست نوآوری آسانسور تی‌کی پنجمین برج تست بلند آسانسور جهان است.

4- برج تست تی‌کی (TK Test Tower)

               4- برج تست تی‌کی (TK Test Tower)


ساخت برج تست آسانسور تی‌کی با 247 متر ارتفاع در سال 2018 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور تی‌کی واقع در شهر ژونگشان، چین توسط کمپانی آسانسور تیسن‌کروپ صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور تی‌کی چهارمین برج تست بلند آسانسور جهان است.

3-برج تست کنی (Canny Test Tower)

 

ساخت برج تست آسانسور کنی با 268 متر ارتفاع در سال 2016 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور کنی واقع در شهر جیانگ‌سو، چین توسط کمپانی آسانسور کنی صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور کنی تا سال 2018 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون سومین برج تست بلند آسانسور جهان است.

3-برج تست کنی (Canny Test Tower)

2- برج تست اوتیس (Otic Test Tower)

ساخت برج تست آسانسور اوتیس با 270 متر ارتفاع در سال 2018 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور اوتیس واقع در شهر شانگهای، چین توسط کمپانی آسانسور اوتیس صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور اوتیس تا سال 2020 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون دومین برج تست بلند آسانسور جهان است.

                                        2- برج تست اوتیس (Otic Test Tower)

ساخت برج تست آسانسور اوتیس با 270 متر ارتفاع در سال 2018 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور اوتیس واقع در شهر شانگهای، چین توسط کمپانی آسانسور اوتیس صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور اوتیس تا سال 2020 بلندترین برج تست آسانسور جهان بود اما اکنون دومین برج تست بلند آسانسور جهان است.

1- برج اچ1 (H1 Tower)

                              1- برج اچ1 (H1 Tower)


ساخت برج تست آسانسور اچ1 با 273 متر ارتفاع در سال 2020 به پایان رسید، طراحی و ساخت برج تست آسانسور اچ1 واقع در شهر گوانگژو، چین توسط کمپانی آسانسور هیتاچی صورت گرفته‌است، برج تست آسانسور اچ1 بلندترین برج تست  آسانسور جهان است.