فناوری حرکت سبز آسانسور (Green Motion Lift Technologies) حرکتی نوين در عرصه صنعت آسانسور مي باشد. در  قرن 21، آسانسورها بخش مهمی از زندگی شهر نشينی به حساب مي آيند، تردد در ساختمانهای بدون آسانسور، ناخوشايند و تقريباً غير ممكن است، به طوريكه هم اكنون در ساختمان های كوچك 3 و 4 طبقه نيز از آسانسور استفاده می شود .آسانسور با تکنولوژی سبز

آسانسور با موتور گيرلس ليپـروکا (LiProKa Gearless Lift Motor)  با  فناوری حرکت سبز مناسب ظرفيت های 6 و 8 و 10 و 13 و16 نفره با حداقل مصرف انرژی و  بدون استفاده از برق سه فاز، با استفاده از برق تک فاز پديده ای جديد در صنعت آسانسور می باشد که برای اولين بار ابداع شده است.
LiProKa Gearless Lift Motor

با توجه به تعداد بسيار زياد آسانسور در جهان، پتانسيل بسيار بزرگی برای ذخيره انرژی وجـود دارد كه می توان با مديريت صحيح و پيدا نمودن راه حل های مناسب و ارزان قيمت، اين انرژی قابل بازيافت را كه تاكنون در يك فرآيند يك طرفه بوسيله مقاومت های خاصی به حرارت تبديل شده و از بين می رفت را در قالب يك تكنولوژی جديد و مقرون به صرفه به بازار رقابتی عرضه نمود .

green motion technology

سيستم و تکنولوژی جديد، در “يک آسانسور شش نفره”، فقط معادل مصرف يک سشوار معمولی به انرژی برق نياز دارد، و در صورت قطع برق شبکه سراسری ، اين آسانسور قادر است تا 200 استارت بدون نياز به برق شهر، ساعت ها کار کند و قطع برق شبکه هيچگونه مانعی برای ادامه حرکت آسانسور نخواهد بود!

به جهت اهميت چاره جويي کاهش مصرف انرژي، مسئولين و نهادهاي زيربط در اين عرصه نيز با اولويت خاص روي "پروژه کاهش مصرف انرژي" توجه زيادي نموده اند. اين نهادهایی نظیر انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران (IECS)، انجمن مديريت سبز ايران ورئيس بنياد جهاني انرژي آقاي ولفگانگ نيومن که معتقد است، "صرفه جويي در مصرف انرژي اولويت آينده بشريت مي باشد"، پروتکل همکاري مشترک در زمينه راهکارهاي صرفه جويي انرژي را امضاء کردند.
سازمان ملل متحد نيز با توجه ويژه به صرفه جويي انرژي، سال 2012 را سال انرژي پايدار ناميده بود.

به دلیل محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت صرفه جویی انرژی طراحان و فعالان صنعت ساختمان به دلیل ارتباط تناتنگ با صنعت آسانسور همیشه به دنبال راهکارهایی برای صرفه جویی انرژی در این بخش هستند لذا راه اندازی سيستمی که، مصرف انرژی را به شدت کاهش داده و آسانسوری که با برق تکفاز معمولی ساختمان کار کند، باعث شگفتی و تعجب همگان شده است.

از ديگر نکات جالب "فناوری حرکت سبز آسانسور" امکان برنامه ريزی در زمان اوج مصرف انرژی شبکه برق شهر می باشد. لذا با توجه به اينکه کنتورهای برق هوشمند جديد، در ساعات اوج مصرف (ساعات پيک) برق مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می شود، اين آسانسور قادر است در اين ساعات، بدون نياز به برق شبکه با بهره گيری از انرژی ذخيره شده در "پک باطری" بکار خود ادامه داده و پس از ساعات پيک مصرف مجددا" به شبکه برق شهری متصل شود.

قابلیت های  فن آوری حرکت سبز