طبق دستوالعمل استاندارد ملی ایران حداقل سرعت مجاز آسانسور های مسافربر با توجه به ارتفاع ساختمان  از کف طبقه زیرین تا کف طبقه رویین در ساختمان های با 8 طبقه 63/0 متر بر ثانیه در ساختمان های با 9 طبقه 1 متر بر ثانیه ، در ساختمان ها ار 13 تا 20 طبقه 6/1 متر بر ثانیه ، در ساختمان های از 21 تا 25 طبقه 2 متر بر ثانیه و در ساختمان های از 24 تا 30 طبقه 5/2 متر بر ثانیه می باشد نکته قابل توجه اینکه سرعت های ذکر شده راهنمای ساده به منظور مشخص کرد حداقل سرعت لازم در طراحی و انتخاب آسانسور است . از این رو زمان انتظار مناسب در ساختمان های اداری و تجاری . یا کاربری خاص حتی برای انتخاب دقیق آسانسور در ساختمان های مسکونی باید بر اساس ساتاندارد ملی و استاندارد جهانی ایزو 4190 و با توجه به سطح به کار رفته در زیربنا ، تعداد ساکنان در ساختمان ، انتخاب تعداد آسانسور ، محاسبات ترافیکی ، ظرفیت ، سرعت و دیگر مشخصات اقدام کرد 

  • مقوله سرعت آسانسور یکی از مهمترین عوامل در انتخاب بسیاری از تجهیزات و قطعات آسانسور و خرید قطعات آسانسور و همچنین طراحی آسانسور می باشد. بنابراین با توجه به نوع و سرعت سرویس دهی یک آسانسور باید سرعت آسانسور را حتما محاسبه نمود مخصوصا وقتی تعداد طبقات آسانسور بیشتر باشد سرعت آسانسور نقش بسیار مهمی در سرعت سرویس دهی آسانسور و سرعت انتقال مسافرین بین طبقات آسانسور دارد.
    در هنگام نصب آسانسور ، برای محاسبه سرعت آسانسور نیاز به فرمول های سخت و پیچیده ای نیست و براحتی می توان آن را با داشتن چند عامل محاسبه نمود. البته یکی از زمان های مهم در آسانسور زمان حرکت کابین آسانسور می باشد که به فاصله زمانی بین شروع حرکت از یک طبقه تا توقف بعدی در طبقه بعدی می گویند در واقع شامل حرکت اولیه و سپس رسیدن به سرعت نهایی و پس از آن کم شدن سرعت و توقف کامل آسانسور در طبقه بعدی است. البته دقت نمایید که در عامل فوق ، زمانی که برای بسته و باز شدن درب آسانسور صرف می گردد منظور نمی گردد.

نحوه محاسبه سرعت آسانسور

توجه نمایید که سرعت آسانسور باید مقدار ثابتی باشد زیرا این سرعت در واقع باید بیت طبقات بصورت ثابتی باشد تا ثبات کابین آسانسور و راحتی و آرامش مسافرین را در پی داشته باشد. در واقع فرمول محاسبه سرعت خطی یا ثابت که در دوران دبیرستان با آن آشنا هستید در این زمینه بکار می رود:
X=V*T    و در نتیجه آن  V=T/X

فرمول بالا همان فرمول ساده محاسبه سرعت خطی است که در فیزیک دبیرستان قطعا با آن آشنا شده اید. در فرمول فوق مقادیر به شرح زیر است:
V  سرعت حرکت آسانسور
X مسافت یا فاصله عمودی بین دو نقطه
T زمان سپری شده در بین دو نقطه

بنابراین برای محاسبه سرعت آسانسور کافی است مسافت بین دو نقطه از آسانسور مربوطه را تقسیم بر زمانی که کابین آسانسور بین این دو نقطه طی می کند نماییم و بدین ترتیب سرعت حرکت آسانسور بر حسب متر بر ثانیه بدست می آید.
به طور مثال طبق فرمول فوق اگر کابین آسانسور مسیر 20 متری را در مدت 20 ثانیه طی نماید، سرعت آسانسور 1m/s خواهد بود.

توان موتور آسانسور

همانطور که بیان شد یکی از عوامل مهم در سرعت آسانسور ، موتور آسانسور می باشد ولی موترو برای اینکه بتواند سرعت ثابتی برای حرکت کابین آسانسور فراهم کند باید دارای توان مناسبی نیز باشد بنابراین دانستن توان موتور نیز اهمیت بسزایی دارد البته به این توان اسمی موتور نیز می گویند. توان موتور در حالت کلی از حاصلضرب نیروی وارده بر موتور آسانسور در سرعت حرکت کابین آسانسور بدست می آید:

P=F*Vموتور آسانسور

البته توان محاسبه شده از رابطه بالا توان ایده آل می باشد که هیچ وقت بهمین صورت نیست زیرا در شرایط واقعی باید وجود نیروهای اصطحکاک، نحوه سیم بکسل بندی و پیچش آنها، کشش و اصطکاک قطعات جانبی ، تعداد فلکه های هرزگرد و… را هم در نظر گرفت و آنگاه نتیجه می گیریم که توانی که برای انتخاب موتور مناسب احتیاج داریم باید بیشتر از توان ایده آل باشد تا موتور مربوطه در شرایط واقعی آسانسور بتواند با توان مناسب کار کند.

عامل F در فرمول فوق نشاندهنده نیروی وارده به موتور آسانسور است که در حالت کلی نیرویی است که به موتور آسانسور وارد می شود و ناشی از جرم نصف ظرفیت کابین آسانسور بعلاوه جرم تراول کابل و سیم بکسل های آسانسور می باشد.چاه و آهنکشی آسانسور