از ویژگی های یک آسانسور سرعت آن است.سرعت آسانسور بسته به اینکه در کجا استفاده می شود متفاوت بوده  و می تواند کند، متوسط و یا بسیار تند باشد.

آسانسورهای بسیار تند اغلب در آسمان خراش ها و ساختمان های مرتفع استفاده می شوند.

آسمانخراش

قطعاتی از آسانسور که در سرعت آن تاثیرگذار هستند

 • موتور آسانسور
 • تابلو فرمان آسانسور
 • پاراشوت آسانسور
 • ریل آسانسور
 • گاورنر آسانسور
 • کفشک آسانسور

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سرعت آسانسور باید به طراحی و ابداع سیستم کنترلی اشاره کنیم.

فاکتور سرعت و امنیت در آسانسورهای مخصوص آسمان خراش ها آنقدر مهم است که در ساخت این آسانسورها در مرحله اول باید برنامه ریزی و سازماندهی مراحل مختلف طراحی و آنالیز شود.

در طراحی و ساخت  آسانسورهای پرسرعت چگونگی توقف، نکته مهمی است که باید به آن توجه نمود. همچنین به دلیل بر هم خوردن فشار کابین در سرعت بالا،  از فناوری تنظیم فشار استفاده می شود تا گوش مسافران در اثر این تغییر فشار نگیرد.

میزان سرعت

سرعت در آسانسورهای سریع 4 متر بر ثانیـه و بالاتـر است و بر اساس استانداردهای اعلام شده وقتی سرعت از 3.5 متر بر ثانیه بیشتر باشد، باید از طناب های کششی و دستگاه متعادل کننده آسانسور استفاده شود.

نکته: سرعت بالا در آسانسورهای سریع، اتلاف وقت و ترافیک ساختمانی را کاهش می دهد.لازم به ذکر است که تعداد قطعات استفاده شده در ساخت اینگونه آسانسورها نسبت به آسانسورهای با سرعت کم یامتوسط، بیشتر و سنگین تراست.

جدول سرعت

آسانسورهای دو سرعته و تک سرعته در نوع طراحی در الکتروموتور و همچنین سیستم کنترل سرعت الکتریکی از یکدیگر متفاوت هستند. با یک الکتروموتور تک سرعته و درایو مناسب میتوان یک آسانسور VVVF با حرکتی نرم و گشتاوی مناسب داشت.نکته:  آسانسورهای دو سرعته چندین سال است که منسوخ شده اند.

نکته: داریوVVVF قطعه ای است که در تابلو کنترل آسانسور تعبیه می شود و با تغییرات ولتاژ باعث حرکتی نرم با گشتاوری مناسب برای آسانسور می شود.

مزایای آسانسورهای VVVF

 • حرکت و توقف بسیار نرم و با کمترین تکانش و لرزش
 • طول عمر بالای الکتروموتور و گیربکس (به دلیل جریان مصرفی مناسب)
 • افزایش طول عمر قطعات مکانیکی آسانسور
 • حذف صدای ناشی از لغزش و ترمز آسانسور
 • عدم وجود صدای زیاد از موتورخانه به دلیل حذف فن در موتورخانه 
 • حذف صدای استارت و دور کند 
 • کاهش صدای حاصل از ترمز الکترومغناطیسی
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • امکان راه اندازی موتورهای سنکرون متناوب بدون گیبرکس توسط درایو VVVF
 • اصلاح ضریب قدرت
 • امکان راه اندازی موتورهای با سرعت بیش از 1 متر بر ثانیه